Toppdomäner

Sedan internet blev tillgängligt för gemene man, har antalet hemsidor ökat drastiskt och med detta intresse även utbudet i fråga om toppdomäner. I dagsläget har Sverige världens högsta internetpenetration och en dator med internetuppkoppling finns i de flesta svenska hushållen. Detta har möjliggjort ett digitalt liv, var allt fler delar med sig av tankar och ideal genom egna hemsidor och sociala medier. Allt fler har intresse av att synas på ett eller annat sätt i ”rymden” och varje år slås nya rekord i fråga om antal registrerade domännamn.

Verisign, har sammanställt omfattningen på domännamn som registrerats under samtliga toppdomäner och antalet uppgick vid slutet av förra året (2011) till omkring 225 miljoner domännamn. Ökningen har legat på en ganska jämn ökning från och med 2006, med en något mindre ökning under 2009. Senaste mätningen, vilken avsåg antal nyregistrerade domännamn under 2011 uppgick till en siffra på 20 miljoner fler registrerade domännamn än föregående år. Om utveckling fortsätter i samma omfattning kommer vi omkring nästa årsskifte ha 240 miljoner domännamn totalt.

När man registrerar nya domännamn gör man detta under en specifik toppdomän. En toppdomän är .se, .com, .nu, .dk etc. Det finns några olika typer av toppdomäner, men i allmänhet ger landsrelaterade toppdomäner störst bidrag till den seriösa bild man vill förmedla. I Sverige har de stora flertalet myndigheter och företag registrerat såväl .com som .se -domäner för att säkerställa sin position på internet. Detta är en kombination av en generisk toppdomän och en nationell toppdomän. När man ser närmare på landsrelaterade toppdomäner finns det i dagsläget mer än 290 olika landsdomäner att välja bland. Totalt står dessa toppdomäner för omkring 40 procent av det totala antalet domännamn.

Prisvärda tandläkare i Stockholms innerstad

Det som många tror då man nämner stadsdelar innanför tullarna i Stockholm är att priserna för olika produkter och tjänster per automatik blir dyrare där. Visst, då det gäller exempelvis möbler och kläder så kan Östermalm skilja sig åt från andra stadsdelar i staden; men där handlar det mer om exklusivitet och ett rykte än om någonting annat. Då det kommer till olika tjänster och olika typer av service så skiljer sig inte priserna nämnvärt och i vissa fall så kan de till till och med vara lägre på Östermalm än vad de är i övriga Stockholm.

Ser man exempelvis till hur priserna för en tandläkare ser ut i Stockholm så har man kunnat skönja störst förändring gällande dessa just innanför tullarna. Det här beror på att konkurrensen där har ökat under senare år och att man helt enkelt tvingats anpassa sina priser för att kunna attrahera kunder och som boende på Östermalm så kan man således ha en större chans att hitta en billigare tandläkare i dagsläget än vad man hade för några år sedan.

Just tandvård och tandläkare är ett bra exempel som inte bara är exkluderat till just Östermalm då man faktiskt sett en stor utveckling gällande priserna inom den branschen över hela Stockholm. Jämför man Stockholm och priset för en tandläkare där med en mindre stad så kan man se att priserna – av samma anledning i form av konkurrensen – sjunkit medan de i mindre städer legat kvar på samma, höga, nivå.

Bra service hos tandläkare

Nu har denna konkurrens mellan tandläkare i Stockholm inte bara gjort priserna mer humana utan de har även gjort att servicen och tjänsterna både blivit fler och lite bättre. Om man exempelvis besöker en privat tandläkare på Östermalm så kan man förvänta sig att man kommer att mötas av följande detaljer och saker:

• Bättre, fräschare lokaler. Många tandläkare som driver sin mottagning i privat regi har insett värdet av att kunna erbjuda sina patienter en helhet och där lokalerna spelar en väsentlig roll. Att som patient innan ett besök kunna sätta sig ned i en fräsch soffa, bläddra i en tidning och bli erbjuden vatten ger – helt enkelt – ett lugn och en trygghet. Något som av naturliga skäl är viktigt då man ser till en tandläkare.
• Service. De som är anställda hos en privat tandläkare är ofta väldigt tillmötesgående och införstådda med att deras roll spelar en stor roll i huruvida en patient återkommer eller väljer en konkurrent på Östermalm för sin nästa undersökning. Inga sura miner således.
• Fler tjänster till bättre pris. Ser man till olika moment inom estetisk tandvård så brukar en privat tandläkare erbjuda betydligt fler alternativ idag än vad som var möjligt att få för några år sedan. Tandblekning, skalfasader eller porslinskronor är några av de varianter och behandlingar som brukar erbjudas och finnas tillgängliga.

Där hade vi tre stycken punkter som samtliga är sprungna ur den höga konkurrensen som råder mellan olika tandläkare och mottagning i Stockholm. Priserna och servicen har både blivit betydligt bättre och det är bara att hoppas att fler städer ”drabbas” av ett liknande scenario i framtiden.

Ytan finns, det gäller bara att hitta den

Ett problem som många har – oavsett om man ser till företag eller till privatpersoner – är att man upplever att den lokal eller bostad man äger är för liten och där man därmed också börjat se sig om efter en större sådan. En större som i sin tur leder till en högre kostnad som man kanske inte har råd med egentligen och detta är något som skapar problem. Det som många också gör fel i detta är att man inte tar tillvara på den yta som man har och tar för givet att denna är något som är hugget i sten – något som i många fall inte stämmer.

Det finns nämligen i många fall lösningar som man kan använda sig av för att får mer utrymme och en större rymd. Genom att exempelvis – om man får tillåtelse – slå ut en vägg så kan man som privatperson ändra hela sitt boende. Det är också av den anledningen som vi tänkte komma med några tips gällande att maximera sin befintliga yta och slippa dyra omkostnader som följer med ett byte. Gemensamt och löpande som en röd trå mellan lokaler och bostäder i våra tips handlar om en glömd yta; nämligen höjden. Vi förklarar här hur man kan använda denna för att få en större bostad och vi börjar med en bostad hos en privatperson.

Compact Living: Ett nytt sätt inom inredning har kommit att skapas och detta är speciellt inriktat på den urbana människan som i regel har mindre yta att röra sig på. Med hjälp av exempelvis våningssängar, infällbara hyllor och skåp så kan man använda höjden för förvaring och det här tänket är något som verkligen underlättar för många. Compact living och tankegången kring detta syns framför i allt i det faktum att man dels använder höjden och att man dels kan vika ihop olika möbler och föremål så att de inte stjäl för mycket av den yta man har att röra sig med. Många skulle bli förvånad av hur mycket man kan få plst med på exempelvis 19 kvadratmeter genom compact living.

Entresolplan löser många problem

Compact living var alltså inriktat mot privatpersoner och deras bostäder, men om vi ser till hur en företagare kan använda sin lokal och exempelvis få plats med lager, butik och kontor på en minimal yta så har vi samma tankegång. Namnet och lösningen på hur man lyckas med detta stavas: entresolplan.

Entresolplan är en slags mobil våning som man monterar på plats i en lokal och som gör att man kan utveckla sin verksamhet betydligt. En lokal är alltid större än vad man ser och har framför sin näsa. Använder man bara golvet så får man bara den plats som detta ger, tittar man uppåt och använder ett entresolplan så får man en extra våning som dessutom är ytterst billig.

Entresolplan går att bygga i stort sett hur man vill, det tål extremt tyngd och är – som sagt – mobilt så tillvida att man kan montera ner det. Många företagare skulle tjäna mycket pengar på att överväga att montera entresolplan snarare än att snegla efter större, dyrare lokaler.

Ett uteblivet besök hos en tandläkare sparar pengar

Rubriken ska tas med en nypa salt och den ska tolkas på rätt sätt. Det vi menar med att ett uteblivet besök hos en tandläkare sparar pengar handlar om att ju bättre du sköter sina tänder – desto mer sällan behöver du gå till din tandläkare. Just den här frågan och aspekten får sällan samma uppmärksamhet som just de höga priserna som en del personer pekar på då det kommer till en tandläkare.

Att det är generellt sett är dyrt att reparera sina tänder i Sverige gör att behovet av en god skötsel än viktigare och här menar vi att många fuskar och således i slutändan får stå där med en dyr räkning. Visst – vi har alla olika förutsättningar då det kommer till hur vår mun ser ut och där kan faktiskt priserna te sig lite orättvist. Det är dock inte hela sanningen, även en person som har lätt för att få hål i sina tänder kan jobba mer förebyggande i sitt eget hem och därmed och komma undan billigare.

Om man ser till de rekommendationer som en riktigt tandläkare brukar ge – alltså inte de som man ser i olika reklamer på tv – så kan man sammanfatta dessa genom tre punkter. Tre punkter inom tandvård som alltså kan vara lösningen för många privatpersoner som anser sig betala för mycket pengar då de tvingas korrigera de dentala problem som ideligen uppkommer. Vi tar dessa nedan.

• Tandtråd. Att använda tandtråd dagligen är något som verkligen gör skillnad. Både om man ser till att få bort plack och sett till hur man luktar ur sin mun. Matrester som fastnar mellan tänderna är en starkt bidragande orsak till dålig andedräkt. Många pekar på att tandtråd är svår att använda och att det är väldigt obehagligt. Gällande det förstnämnda kan vi rekommendera att man använder sig av plastbyglar snarare än den traditionella tråden och angående obehaget så är det – tyvärr – bara att vänja sig. Tanken på en lägre räkning hos en tandläkare i Stockholm kan fungera som morot.
• Munvatten. Personer som är känsliga och ofta drabbas av karies behöver ofta en skjuts i form av att dagligen – två gånger, morgon och kväll – skölja sin mun med munvatten. Produkterna som finns på marknaden idag är både effektiva, billiga och välrekommenderade av professionella tandläkare.
• Riktig tandborste. Att investera i en riktigt tandborste är verkligen ett tips som fler borde följa. Här menar vi att man köper en ordentlig el-tandborste då dessa kommer åt på ett helt annat sätt än vad en vanlig gör. Dagen modeller är väldigt prisvärda och de flesta håller också en hög standard. Det som man ska se till är att köpa olika typer av borstar och gärna byta med jämna mellanrum.

Det som man kan se gällande tipsen som tandläkare brukar ge – oavsett om de är verksamma i Stockholm eller i någon annan svensk stad – är att de till mångt och mycket handlar om sunt förnuft och att de inte är så dyra. Visst – en eltandborste kan kosta kring tusenlappen, men ställer man den summan mot det man brukar få betala för att laga ett hål – ja, då är den klart försumlig sett över tid.

God munhälsa är en förutsättning för ett långt liv

En förutsättning för att ett samhälle ska fungera är möjligheten till att snabbt kunna få eventuella problem ombesörjda innan de orsakar en större skada. Med problem i det här fallet menar vi alltså sjuk- och tandvård och det är det sistnämnda som vi ska fokusera på nu. För – hur ser det ut i Sverige gällande den biten? Vi har alltid haft en tradition av god munhälsa i Sverige, ett faktum som i sin tur i allra högsta grad bidragit till en god folkhälsa och den här traditionen verkar också – tack och lov – leva vidare.

Det vill säga – om man bortser från Norrlands inland – så har man på de flesta orter och i de flesta städer minst en tandläkare att besöka om man skulle behöva det. Och, det gör man också. Åtminstone en gång per år bör varje person försöka få till stånd ett besök hos en sådan och om inte för att ordna något dentalt problem så åtminstone för att förhindra att ett sådant tar form. Det här är – och har alltid varit – det enda problemet gällande tandvård i Sverige.

Vi har de facto god tillgång på tandläkare över landet, men problemet är att de är för dyra. Den svenska tandvården kostar för mycket pengar och det är också av den anledningen som många avstår från en årlig visit; något som kan föra med sig enorma konsekvenser för den övriga hälsan. Det system vi har i Sverige där man får sin tandvård gratis fram till dess att man fyller 18 år lägger grunden – men vad händer sedan?

Tyvärr upphör inte problem med tänderna bara för att man blivit myndig och det har på slutet kommit fram lovande förslag om att förlänga den fria tiden fram till 23 år istället; något som skulle hjälpa många – men långt ifrån alla. Är det då verkligen så dyrt att besöka en tandläkare i dagens Sverige?

Skillnader mellan Solna och mindre städer

Ja och nej, och det svaret motiveras av att det är billigare på vissa orter än vad det är i andra. Här kan man se en klar fördel för människor boende i Stockholm och detta beror på att det finns så pass många verksamma tandläkare där – något som i sin tur gjort att priserna har sjunkit. Bor man exempelvis i Solna så har man också goda möjligheter att besöka en tandläkare och i slutändan betala mindre pengar för detta besök än vad en person i en mindre stad får göra för sitt. Rättvist?

Inte särskilt, men så ser alla områden där konkurrens uppstår ut. En tandläkare i Solna sänker sina priser för att konkurrera med en tandläkare i Sundbyberg och detsamma gäller om man byter ut ordet tandläkare mot en snickare. I den bästa av världar skulle det finnas en fast taxa över hela Sverige och gärna en låg sådan där kanske hälften är finansierad av skattemedel och vi får verkligen hoppas att något sådant inträffar.

Bra och billig tandvård ska inte vara exkluderad till Stockholm och exempelvis Solna utan ska gälla alla personer över hela Sverige. Nyckeln till en god folkhälsa handlar nämligen om munvård och detta även efter 18-års ålder.

Många mäklare i Vasastan

Att vara mäklare i Stockholm innebär att man har väldigt många konkurrenter och detta av förklarliga skäl. En mäklare jobbar ofta enligt provision och då Stockholm är den stad där man ser hur bostadspriserna är som allra högst så vill också många mäklare vara verksamma just där. Här ska man även veta att Stockholm skiljer sig och att det finns några områden som är extra populära för en mäklare.

Här handlar det främst om de områden som ligger innanför tullarna – Vasastan, Östermalm, Södermalm och Gamla Stan – och där varje försäljning innebär grova pengar för både en mäklare och för den person som han representerar. Så långt är allting glasklart – de flesta mäklare vill jobba i exempelvis Vasastan; men frågan som följer här lyder – hur långt kan en mäklare gå för att få jobba där och vilka medel används?

För att svara på frågan ska man först se till det bristande förtroende som mäklare i Stockholm – med viss rätt – dras med. Men innan vi går vidare vill vi påpeka att det givetvis även finns seriösa mäklare som arbetar på ett korrekt sätt i även i dessa områden.

Branschen har länge haft stora problem som visat sig i form av lockpriser, fejkade budgivningar och andra detaljer som gör att priserna i Stockholm stiger på köparnas bekostnad. Det här är ett problem som drabbar hela branschen och här har man ett stort jobb framför sig. Det kommer hela tiden nya exempel på att mäklare jobbar med exempelvis riggade och fejkade budgivningar och vi tror att det är den stora konkurrensen som spelar stor roll i detta.

Kan en mäklare i Stockholm visa upp att de lägenheter han säljer går för väldigt stora pengar – ja, då kommer detta facit att leda till att fler anlitar honom och att han därmed kommer att tjäna mer pengar. Det här är utan tvekan ett stort problem och vi påstår inte att mäklare – enskilda sådana – ligger bakom de ökade och de närmast absurda priser som man i dagsläget kan se i exempelvis Vasastan. Men; att de bidragit – det råder det inga tvivel om.

Behöver branschen rensas upp?

Det vi menar här är att devisen om – Ju fler kockar… – och att det i slutändan leder till att väldigt många tar till oschyssta medel för att kunna avancera i sin egen karriär och dels kunna tjäna pengar. Här ska man dock veta att situationen är svårlöst, så länge bostäder är så pass eftertraktade som i dagens Stockholm så är det egentligen omöjligt att hålla koll på vilka budgivningar som skett med schyssta medel och vilka som varit riggade. Visst, man kan i efterhand visa upp vilka som varit med och trissat upp priset – men att sedan koppla en perifier person tillbaka till en mäklare är svårare.
Det som krävs är att mäklarfirmorna själva tar ett större ansvar i detta och bortser lite från den ekonomiska vinsten; upptäcker man att en mäklare i exempelvis Vasastan alltid får till stånd en budgivning som inte riktigt matchar de siffror som hans kollegor gör – ja, då bör man nog dra öronen åt sig lite grann.

Tydligare moraliska regler från mäklarfirmorna och ett fortsatt stopp – aktivare än idag – mot lockpriser är nog den vägen som man måste gå. Priserna är höga nog i Stockholm även utan fusk.

Tandläkare i Stockholm är flexibla

En ständigt het politiskt potatis i Sverige gäller de privatiseringar som skett under senare år. Dessa har nämligen delat upp svenska folket och politikerna som företräder dessa i två stycken olika läger där båda sidor är lika högljudda gällande de för- och nackdelar som frågan rymmer.

Motståndarsidan menar på att saker som rör vård, omsorg och välfärd inte ska vara något som man kan göra vinst på. Man pekar på oroväckande företag inom exempelvis äldreomsorgen där vården satts åt sidan för att riskkapitalisterna som äger bolagen i fråga ska kunna gå med större vinst; en vinst som de sedan undanhåller statskassan genom smart – och ibland moraliskt förkastligt – skatteplanering. Så får det naturligtvis inte gå till och där håller de flesta med skeptikerna och motståndarna till dessa privatiseringar; att på egen hand sko sig och låta detta gå ut över andra – äldre, sjuka, handikappade och asylsökande – är något som verkligen sticker i ögonen så fort ett sådant scenario uppdagas i kvällspressen.

Om vi lämnar detta och istället ser på de argument som förespråkarna till privatiseringarna anger för skäl så handlar det om den gamla liberala andan om valfrihet, rätt till att göra vad man vill och en chans att bygga upp något eget utan inblandning från Staten. Rätt där också; sunda argument som – då det fungerar – ger kunderna större valfrihet och i många fall också humanare priser och service.

Ett typiskt område som man peka på som lyckat gällande privatiseringar gäller tandläkare och de tjänster som dessa i dagsläget kan erbjuda kontra hut det tidigare såg ut. Som exempel på detta kan vi ta en vanlig tandläkare i Stockholm och de fördelar som finns om du som patient planerar att boka in en tid hos en sådan.

Vi tar här inte ställning i huruvida ja- eller nej-sidan har rätt i frågan om privatiseringar; vi försöker bara nyansera bilden en smula och förvandla den från svart och vit till en lite mer färgglad skala. En tandläkare i Stockholm som driver sin mottagning i privat regi kanske kan få bilden att klarna lite. Vi radar nedan upp några fördelar så blir de enklare att följa.

• Akut Tandläkare. Slår du ut en tand i Stockholm så finns det också goda möjligheter att få denna lagad per omgående. De flesta erbjuder nämligen tider där du kan träffa en akut tandläkare och detta oavsett var i Stockholm du befinner dig. Du kan exempelvis går före i kön för att få den tand du skadat lagad och det enda du behöver göra för att hitta en akut tandläkare i Stockholm är att googla vart de finns. Tider finns i de allra flesta fall och det här skiljer sig rejält mot hur det var. Här finns en klinik du kan kontakta vid behov.
• Priser. Tandläkare finns för alla plånböcker och har dessutom väldigt förmånliga avbetalningsplaner om man för tillfället skulle sakna likvida medel. Det finns dyra såväl som billiga tandläkare i Stockholm och servicen håller trots detta en bra kvalitet.
• Service och bättre lokaler. En privat tandläkare har oftast betydligt fräschare lokaler samt mer kundmedvetna anställda. I och med detta så försvinner en del av den skräck som många upplever i samband med ett tandläkarbesök och dessutom så ger ett mindre klientel – som många tandläkare jobbar mot – en mer personlig service som tilltalar väldigt många.

Powered by WordPress