Toppdomäner

Sedan internet blev tillgängligt för gemene man, har antalet hemsidor ökat drastiskt och med detta intresse även utbudet i fråga om toppdomäner. I dagsläget har Sverige världens högsta internetpenetration och en dator med internetuppkoppling finns i de flesta svenska hushållen. Detta har möjliggjort ett digitalt liv, var allt fler delar med sig av tankar och ideal genom egna hemsidor och sociala medier. Allt fler har intresse av att synas på ett eller annat sätt i ”rymden” och varje år slås nya rekord i fråga om antal registrerade domännamn.

Verisign, har sammanställt omfattningen på domännamn som registrerats under samtliga toppdomäner och antalet uppgick vid slutet av förra året (2011) till omkring 225 miljoner domännamn. Ökningen har legat på en ganska jämn ökning från och med 2006, med en något mindre ökning under 2009. Senaste mätningen, vilken avsåg antal nyregistrerade domännamn under 2011 uppgick till en siffra på 20 miljoner fler registrerade domännamn än föregående år. Om utveckling fortsätter i samma omfattning kommer vi omkring nästa årsskifte ha 240 miljoner domännamn totalt.

När man registrerar nya domännamn gör man detta under en specifik toppdomän. En toppdomän är .se, .com, .nu, .dk etc. Det finns några olika typer av toppdomäner, men i allmänhet ger landsrelaterade toppdomäner störst bidrag till den seriösa bild man vill förmedla. I Sverige har de stora flertalet myndigheter och företag registrerat såväl .com som .se -domäner för att säkerställa sin position på internet. Detta är en kombination av en generisk toppdomän och en nationell toppdomän. När man ser närmare på landsrelaterade toppdomäner finns det i dagsläget mer än 290 olika landsdomäner att välja bland. Totalt står dessa toppdomäner för omkring 40 procent av det totala antalet domännamn.

Bootcamp – militär träning i civil miljö

Alla har vi någon gång hört de berömda lumpar-historierna berättas där de fysiska delarna ständigt sätts i fokus och som dessutom alltid – för varje gång historien berättas – också blivit jobbigare och jobbigare.

Män – det handlar trots allt nästan uteslutande om just män – har alltid något nostalgiskt i blicken då de berättar om hur hård träning de genomled under sin värnplikt, hur tufft att allting var och hur vältränade de var under denna period.

Något som också till viss del stämmer; att genomföra värnplikten gav ofta stora fysiska förbättringar till det bättre och det är således inte bara att ta dessa lumparhistorier med en nypa salt – det ligger också en viss sanning i dessa. Just denna militära träningsform är också något som man tagit till fasta på och detta främst i Stockholm där man ser att privatpersoner numera kan anmäla sig till en så kallad bootcamp. Vad är då detta och hur ser en sådan ut?

Ja, kortfattat här så är träning kallad bootcamp hämtad från USA och den militära utbildningen och träningen som sker där. Alla som någon gång sett en amerikansk krigsfilm förstår vad vi menar; hårda pass där personer först bryts ner och därefter sakta men säkert byggs upp igen – både fysisk och psykiskt.

Riktigt så fungerar – tack och lov – inte en bootcamp i Stockholm – träningen är densamma, men istället för en gapande överste så möts man istället av en motiverande instruktör som guidar en genom övningarna. Man kan ge ett exempel på hur bootcamp i Stockholm ser ut så får vi en lite bättre bild av hur denna träningsform ter sig.

Hur ser en bootcamp i Stockholm ut?

Vi säger här att en grupp om tio människor – olika både sett till kön, vikt, längd och ålder – anmält sig till denna bootcamp. Det börjar då med att man bestämmer dagar då träningen ska äga rum; vi säger här tisdag och torsdag klockan halv sju på morgonen och att platsen där de samlas är Djurgården i centrala Stockholm. Under en månads tid så kommer man därefter att träffas på samma plats – Djurgården – på samma dagar – tisdagar och torsdagar – och under samma tidpunkt – klockan halv sju.

Dessa tio personer kommer därefter att verkligen få sätta sin fysiska förmåga på prov och detta genom militär träning. Upphopp, löpning, intervaller, armhävningar, sit-ups, dragning av exempelvis bildäck och genom att bära varandra – oavsett vilket väder det handlar om. Passen vid en bootcamp är ungefär 75 minuter och för att få delta så krävs det att man har vissa fysiska egenskaper i sitt bagage; exempelvis att klara av att springa två kilometer på kanske femton minuter och därför är bootcamp kanske ingenting som passar alla.

Det handlar nämligen om att man gemensamt sätter upp mål i gruppen, att man sporrar varandra och driver sig själva och sina kamrater framåt. Det är således precis på det sätt som man tränar inom det militära; en grupp övervinner hinder tillsammans och får som belöning en bättre fysik. Precis det som träning går ut på; men istället för att stå inne i en tråkig gymmiljö så använder man sig av naturen vid en bootcamp i Stockholm – naturen som miljö och sin kropp som redskap. Bootcamp är roligt, inspirerande och ett sätt att upptäcka hur motiverande det kan vara att skaffa sig en bättre fysisk förmåga.

Army Fitness är ledande när det gäller Bootcamp-träning i Stockholm. 

Billiga takläggare i Stockholm

Då det kommer till priserna för olika hantverksjobb så varierar dessa och beror på hur stor konkurrensen i den stad man bor i ser ut. Detta gör att Stockholm av hävd är det stad där man som kund kan få absolut bäst priser – helt beroende på att konkurrensen där är som allra störst, oavsett om det handlar om en takläggare, snickare, elektriker eller rörmokare. Som kund i Stockholm kan man alltså dra nytta av denna situation och förhandla fram ett bättre pris för tjänsterna än vad som är möjligt i en mindre stad.

Ska du exempelvis byta ett tak och behöver hjälp ta hjälp av en takläggare i Stockholm – ja, då kontaktar du helt enkelt så många som möjligt, begär in offerter och ställer dessa mot varandra. Genom detta kan du därefter sortera ut fram till dess att det bästa priset visar sig. Dessutom – tack vare rot-avdraget så får du ett ännu billigare pris i och med att du kan dra av upp till halva arbetskostnaden för denne takläggare på din deklaration och därefter få tillbaka denna summa på din skatt. Detta naturligtvis även om du inte bor i Stockholm – rot-avdraget gäller över hela landet och är inte på något sätt exkluderat till vår huvudstad. Däremot så är det där som man ytterligare kan använda detta för att pressa ner redan låga priser.

Det som dock visat sig vara en fara med denna frikostiga skattereduktion är att det har medfört att hela byggnadsbranschen – snickare, takläggare, rörmokare – drabbats av en våg gällande fuskjobb; något som också visat sig som allra mest i Stockholm. Som kund måste man här vara beredd på att detta kan ske.

Se upp för fuskjobb i Stockholm

Om vi börjar med varför detta rot-avdrag infördes så handlade det om en slags medicin mot en annan sjukdom som fanns i bygg- och hantverksbranschen och som gick under namnet svartjobb. Genom denna skattereduktion så ville man få bort antalet svarta jobb som fanns över hela branschen och detta vara också något som lyckades; svartjobben har de facto minskat och nästan helt försvunnit. Att däremot fuskjobben ökat är oroväckande och här handlar det om att fler privatpersoner anser sig har råd med renoveringar i dagsläget också gjort att fler företag erbjuder sina tjänster – fler företag med väldigt, väldigt varierande kvalitet.

Återgår vi här till en takläggare i Stockholm så kan denna alltså helt sakna utbildning för uppgifterna du anlitar honom för – men ändå göra jobbet. Något som naturligtvis är katastrofalt då det handlar om ett så viktigt område på huset som ett tak är.

Som kund och speciellt då i Stockholm, Göteborg och Malmö måste man alltså vara noggrann innan man anlitar en hantverkare och man ska verkligen inte bara gå efter det billigaste alternativet. Det kan trots allt finnas en anledning till att en hantverkare ligger så pass mycket lägre i pris än vad hans konkurrenter gör, eller hur?

Var vaksam och kolla upp företagen innan genom att ringa referenser och hör dig för. Genom detta säkerställer du också att den hantverkare du anlitar är okej eller inte.

Lös en vårdnadstvist på ett civiliserat sätt

Att man som förälder skiljer sig innebär alltid en prövning för barnen och det är också dessa som man måste ha i åtanke under hela processen. Det är därför som väldigt många vårdnadstvister är helt onödiga och inte borde äga rum; i många fall av dessa handlar det nämligen om rena hämndbegär mot den andra parten, att man är förblindad av svartsjuka-, ilska-, eller andra känslor och därför försöker straffa genom att använda sin barn som slagträ.

Exempel på detta; har en förälder träffat en ny partner och beslutar sig för att skiljas på grund av detta så är detta något som kan anses som moraliskt förkastligt – men det är i sig knappast ett skäl till att den andre föräldern ska lämna in en stämning där en ansökan om ensam vårdnad ansöks.

Det är också dessa ansökningar om ensam vårdnad som leder till de mest infekterade vårdnadstvisterna och som vi sa ovan – de absolut onödigaste. Som förälder måste man – vid en skilsmässa – alltid se till sina barns bästa och i sådana fall som vi berörde ovan så är detta knappast ensam vårdnad, eller hur?

Dessutom ska man veta att man i Sverige alltid ser gemensam vårdnad som det bästa sett ur ett barns synvinkel och det ska till något extremt för att detta ska ändras till en ensam sådan.

Ibland är ensam vårdnad den enda lösningen

Till dessa fall kan vi räkna, misshandel av barnen eller den andre föräldern, missbruksproblematik, allvarlig psykisk sjukdom, pedofili, incest eller att man visar upp grava samarbetssvårigheter gentemot den andra föräldern. I sådana lägen så är ensam vårdnad naturligtvis det bästa alternativet då den andre föräldern visat sig vara direkt olämpligt och således inte bör ha vårdnaden av sina barn.

Hur löser man då en vårdnadstvist utan att den går till domstol?

Jo, Sverige har här utformat ett system där varje kommun är skyldiga att erbjuda föräldrarna samarbetssamtal – något som innebär att de tillsammans med sina ombud samt en professionell person från Socialstyrelsen får sätta sig ned och försöka lösa sina förehavanden och den uppkomna konflikten.

Dessa samarbetssamtal brukar i många fall hjälpa och vara lösningen. Ibland krävs det nämligen inte mer än några civiliserade samtal för att inse vad det är man som förälder bråkar om vid en vårdnadstvist – nämligen sina gemensamma barn.

Ser man det som förälder ur den synvinkeln och har man nått den insikten; ja – då brukar man ofta också inse att gemensam vårdnad är den bästa lösningen. Man drar då således tillbaka sin stämning och sin ansökan om ensam vårdnad. Samarbetssamtal är således något som ofta är en absolut nödvändighet.

Här kan du läsa mer om ensam och gemensam vårdnad.

Hyra buss – det mer miljövänliga alternativet

Att vi måste blir mer medvetna om vår miljö är en sak där tiden verkligen håller på att rinna ut. Vi försurar allt mer, vi släpper ut allt fler avgaser och detta främst i större städer där Stockholm får vara det absolut tydligaste exemplet på detta. Visst; man kan alltid säga att vi i Sverige de facto håller de miljömål vi sätter upp och att det även är upp till andra länder att börja ta tag i sina utsläpp och sin försurning av miljön. Klimatet är ju trots allt en global företeelse och ett globalt intresse, eller hur?

Sanningen är dock att vi kan göra så mycket mer i Sverige än vad vi i dagsläget göra och att peka på andra länder är inte hållbart i längden – man ska även här tillägga att konkurrensen inte är knivskarp och att målen är relativt lågt satta. Om man som privatperson ser till sig själv så finns det väldigt mycket man kan göra – på daglig basis – för att klimatet och miljön på sikt ska bli bättre och om vi börjar med ett exempel på hur detta kan ske så kanske vi kan ge en lite bättre bild av vad vi menar. Vi kan här säga att en person i Stockholm – i och med att denna stad är mest förorenad – känner att hon vill bidra; hur kan hon då göra det?

Först och främst handlar det här om att ställa undan bilen. Där har vi nämligen den största miljöboven och om man ser till Stockholm så finns det dessutom kommunala alternativ som fungerar väl och dessutom håller staden på att genomgå en slags metamorfos där man snarare ser till cyklister än bilisters intressen i första hand.

Nummer ett alltså; ställ undan bilen. Nummer två är att börja handla närproducerat och ekologiskt och kanske dra in på köttätandet under någon- eller några dagar i veckan. Just köttindustrin är en smutsig bransch som står för oerhört mycket av utsläppen i världen och kan man övergår till en mer vegetarisk kost så är också mycket vunnet.

Hyra buss blir billigare i Stockholm

Om vi sedan ser hur denna kvinna vidare kan ta ansvar så kan hon engagera sina vänner också. Här kan vi ett exempel på hur detta ska kunna ske; detta tjejgäng åker en dag i månaden till en annan stad för att äta middag och umgås – något de tar separata bilar för. Här skulle de istället kunna hyra en buss i Stockholm och åker i gemensam trupp.

Att hyra buss är ett typiskt exempel på hur man kan bidra och om man dessutom väger in att kostnaden för detta är väldigt låg så blir det ytterligare ett argument. Att detta tjejgäng ser till att hyra buss för sin utflykt från Stockholm till den andra staden kommer att kosta dem betydligt mindre än att fortsätta att åka i separata bilar – och dessutom tjänas miljön på det också.

Hyra buss, äta ekologisk mat och ställa sin bil är samtliga små saker som kan bidra till ett bättre klimat och en bättre miljö i Stockholm. Det är dags att ta ansvar nu och detta gäller inte enbart i Stockholm utan över hela Sverige. Vi kan inte slå oss för bröstet i all evighet utan någon gång måste vi även agera.

Här kan du boka en buss

Oseriösa företag inom hemstädning i Stockholm

I och med att man införde rut-avdraget så har antalet företag inom städbranschen ökat markant över hela Sverige och främst då i de städer där efterfrågan är som störst: Stockholm, Göteborg och Malmö. Tanken med rut-avdraget var att dels skapa fler arbetstillfällen och samtidigt minska antalet svartjobb – något som varit ett ständigt återkommande problem i städbranschen och som lutar den svenska staten på många sköna kronor.

Motsvarande skattereduktion infördes också i en annan problembransch gällande svarta jobb – nämligen byggnadsbranschen – och även där har samma problem börjat dyka up. Det handlar här om att många oseriösa aktörer tagit sig in i dessa båda områden och om att de helt enkelt inte håller den kvalitet som de påstår sig göra. För byggnadsbranschen innebär detta potentiella katastrofer där privatpersoner riskerar att anlita företag – via sitt rot-avdrag – och därefter råka ut för rena fuskjobben. Konsekvenserna av dessa kan bli väldigt ödesdigra och kostsamma; vattenskador, inrasade tak eller nedbrända hus efter elektrikerslarv.

Då det kommer till rut-avdraget och frågan om fuskjobb där så blir konsekvenserna inte lika allvarliga utan mer irriterande för de privatpersoner som råkar ut för dem. En privatperson i Stockholm som anlitat ett företag för hemstädning, till exempel, vill ju naturligtvis ha denna korrekt utförd; avdrag eller inte – man betalar trots allt pengar för sin hemstädning, eller hur?

Dessutom; och detta är ganska unikt och således inget exempel som sker dagligen eller särskilt ofta – det finns personer i Stockholm som upptäckt att saker i deras hem försvunnit i samband med att en hemstädning genomförts. Även om detta inte sker frekvent så gör det ändå att man som privatperson måste dra öronen till sig och vara lite mer vaksam då det gäller hemstädning eller andra hushållsnära tjänster där man ger företag fri lejd till sitt eget hus i Stockholm. Hur ska man då undvika att blir lurad och råka ut för en oseriös firma gällande hemstädning i Stockholm?

Medel för att hitta seriösa företag

Jo, här gäller det att kolla upp olika referenser till de företag som erbjuder tjänsten samt att även ringa dessa kunder. Vidare så kan man även kräva att företaget i fråga kan se till att samma person återkommer till huset i Stockholm för att städa; det här faller nämligen lite under devisen att tillfället gör tjuven.

Det vi menar med detta är att man genom att ha samma person- eller personer på plats i sitt hem så bygger man upp en slags tillit och ett slags förtroende som gör att man kan slappna av på ett helt annat sätt än om det hela tider kommer nya människor. Dessutom blir en hemstädning effektivare då också; samma person vet nämligen exakt hur ditt hus ser ut, vilka behov som du har och hur det effektivaste upplägget ska se ut.

Det här är nycklar till att se till att det företag man anlitar är dugligt och kompetent och här trycker vi framförallt på den första punkten – referenser och nummer till tidigare kunder – som verkligen kan hjälpa till att skilja ett seriöst och ett oseriöst företag inom hemstädning eller andra hushållsnära tjänster i Stockholm.

Kraven har ökat i samhället

Vårt samhälle har ändrats extremt mycket under bara några år och här kan man främst se hur arbetslösheten blivit högra och som i sin tur leder till ett allt större utanförskap bland de som drabbas. Att vara arbetslös i dagens läge är ingen dans på rosor utan nästan en kamp för sin egen överlevnad och där konkurrensen om de få jobb som finns också är stenhård. Att vara ung, utan utbildning och utan några meriter är nästan – tyvärr – en garanti på att man ska hamna i arbetslöshetens klor och se sig försvinna allt längre bort från ett vanligt liv. Det här gör att klyftorna mellan fattiga och rika ökar och på sikt riskerar detta att blomma ut till stora problem liknande de vi ser i USA. Där är vi dock inte ännu och vår situation är trots allt fortfarande hanterbar i form att man faktiskt – via folkhögskolor och Komvux – kan läsa upp sina betyg och därigenom ha en bättre chans att hitta en sysselsättning.

Det som förändrats jämfört med förr är att Sverige i en stor utsträckning tappat våra industrier som numera flyttat till länder där arbetskraften är billigare. Förut kunde man kanske gå ut ur gymnasiet, vända sig till en lokal fabrik och räkna med att redan dagen efter erhålla ett anställningsbevis – så är det inte längre och det ställs alltså i och med detta högre krav då man söker ett jobb. Vi nämnde utbildningar, betyg och erfarenhet här ovan, men finns det några andra saker som är nödvändiga att ha för att kunna skaffa sig en bättre chans att få de jobb man söker?

Ja, här kan man nämna att körkort är en typiskt detalj som arbetsgivare använder sig av för att sålla ut bland ansökningarna. Att ta körkort är således något som kan vara avgörande och därför är det också av vikt att man – som ung – ser till att ta körkort.

Bättra på dina odds i jakten på arbete

Att ta körkort i dagens läge innebär att man antingen går den traditionella vägen genom att övningsköra med sina föräldrar eller att man anmäler sig till en körskola och tar några lektioner där. En kombination av dessa är också det absolut vanligatse då det handlar om att ta körkor; men det finns även ett trdje, lite dyrare alternativ – nämligen en intensivkurs. Att ta sitt körkort via en intensivkurs innebär att man på kort tid skaffar sig alla redskap och att man därmed får sitt körkort snabbare, men till ett högre pris. Det här kan passa många som känner att de behöver ta körkort med en gång och kunna öska – och få! – de jobb de vill ha.

Egentligen är det synd att man i dagens samhälle ska behöva singla ut folk efter huruvida de skaffat sig en rosa lapp eller inte. Tyvärr är det dock så det ser ut – de lättare jobben där varken utbildning eller körkort krävs finns inte längre och därför måste man se till att ta körkort och läsa upp sina betyg så fort man kan.

Körkortsbutiken erbjuder intensivkurser i Stockholm. 

Powered by WordPress